Ehitusprojektide juhtimine

PROJEKTIJUHTIMINE EHITUSES, KINNISVARAARENDUSES

Projektijuhtimist võib lühidalt iseloomustada kahe sõnaga: ideest lahenduseni ehk konsultandipoolne abi tellija ehitus(kinnisvara)projekti juhtimisel. Projektijuht astub tellija parema käe rolli, esindades teda ning tehes kõike vajalikke töid tema eest. Tehtavate tööde nimistu on väga lai, hõlmates näiteks tellijale sobiva maatüki otsimist, projekteerimist, ehitusvähempakkumise korraldamist, suhtlemist riigi- ja kohalike omavalitsusametnikega jms. Projektijuhi viimaseks ülesandeks on tellijatele võtmete ehk objekti üle andmine.
 

Miks otsustada projektijuhtimise kasuks? Kompleksteenus - ideest võtmeni

Projektijuhtimise puhul viib kõik kinnisvara arenduse juures vajalikud tööd läbi projektijuht, kuid samas jääb otsustajaks tellija. Tellijal on igal ajahetkel õigus ja võimalus sekkuda projektijuhi töösse, kuid tal puudub vajadus tegelda jooksvate probleemidega. Puudub tarvidus erineva erialase (kinnisvara, projekteerimine, ehitus jms) tööjõu värbamiseks, sest kõike seda pakub talle projektijuht.
 

Erapooletus

Projektijuht on tellija erapooletu esindaja. Projektijuht ei ole seotud kinnisvara arenduse protsessis tehtavate tööde teostajatega. Nii näiteks on projektijuht kliendi erapooletuks esindajaks-eksperdiks ehitustööde ajal, et tagada ehituse õiglane hind ja tellija poolt soovitud kvaliteet.
 

Hind

Kuna projektijuht pakub kompleksteenust, siis on tal seda tellijale võimalik tunduvalt odavamalt pakkuda kui seda saaks teenuse osi eraldi ostes või selleks eraldi tööjõudu palgates. Seda eelkõige järgmistel põhjustel:
  • tänu mahukatele tellimustele ehitus-, kinnisvara- ja projekteerimisturul, saab projektijuht nn. "hulgihinda";
  • tänu kogemusele kinnisvara arendust hõlmavate tööde alal, oskab projektijuht neid töid, eelkõige aga ehitust, juhtida ökonoomselt;
  • tellija erapooletu esindajana puudub projektijuhil motiiv kinnisvara arenduse juurde kuuluvate tööde hinda kunstlikult suurendada, kuna sellest ei sõltu tema tasu;
  • projektijuhtimise meetodil ehitades tasub klient reaalajas tegelikult tehtud tööde eest. Peatöövõtu puhul sisaldub lõplikus ehitushinnas lisaks veel raha hind, mis peatöövõtjal tekib käibevahendite finantseerimise vajaduse tõttu.
  • projektijuhtimismeetodil ehitades saab projektijuht valida optimaalse ehitustöövõtjate hulga, vältides niimoodi peatöövõtu (d)efekti, kus peatöövõtja liidab iga alltöövõtja tööle oma hinnalisa.

Kiirus

Heal projektijuhil on kõikide kinnisvara arenduse jaoks vajalike protsesside läbiviimiseks olemas tegus meeskond, mis tagab selle, et iga meeskonna liige tegutseb oma kompetentsuse vallas ja töö ei kasva üle pea. Kord käima lükatud protsess ei jää toppama aja ja kogemuse puudumise taha, vaid viiakse lõpuni.