Lillemäe 1 paariselamu

Lillemäe 1 paariselamu

1. PAARISELAMU MI-100/2

Ehitusprojekt on koostatud Tartu maakonnas Ülenurme vallas Lemmatsi külas Lillemäe tn 1 asuvale kinnistule paariselamu ehitamiseks. Projekti koostamise aluseks on Lemmatsi külas asuva
Lillemäe maaüksuse detailplaneering

2. ASENDIPLAANI LAHENDUS

Ehituskrunt asub Tartu maakonnas Ülenurme vallas Lemmatsi külas Lillemäe tn 1. Krunt külgneb lõunast Lillemäe tn 3 krundiga, põhjast Kannistiku teega, idast Lillemäe tänavaga ja läänest Lepasaare kü-ga.

3. ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Projekteeritud ehitis on keldrita, ühekorruseline paariselamu. Hoone koosneb kahest eraldi hoonest (hoonest ja tema peegelpildist), mis on omavahel seotud. Ühes hoones on olemas kaks magamistuba, elutuba, köök, sööginurk, esik, tuulekoda, garderoob, WC, pesemisruum koos saunaga, majapidamisruum.

4. KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

4.1 Vundament

Hoone rajatakse lint- või plaatvundamendile.

4.2 Välis- ja siseseinad

Nii välis kui ka siseseinad pannakse kokku moodulitest, mis on valmistatud tehases ja toodud ehitusplatsile.
Välissein:
 • Laudis 21mm
 • Puitroov 45x20mm
 • Puitroov 45x20mm
 • Tuuletõkke kipsplaat 9mm
 • Puitkarkass 45x195mm(C24/V/IV/KD), sõrestiku alajooksud sügavimmutatud.
 • Kivivill UNS 37 (IL) 100+50+50mm
 • Standard kipsplaat 13mm, niisked ruumid niiskuskindel kipsplaat.
 • Elektriinstallatsiooni torud, kõrid ja harutoosid
 • Elemendid pakendatud eraldi ilmastikukindlalt.
Sisesein:
 • Standard kipsplaat 13mm, niisked ruumid niiskuskindel kipsplaat.
 • Puitkarkass 45x70/95mm(C16/C24/V/IV/KD)
 • Kivivill UNS 37 (IL) 75/100mm
 • Standard kipsplaat 13mm, niisked ruumid niiskuskindel kipsplaat.
 • Elektriinstallatsiooni torud, kõrid ja harutoosid
 • Elemendid pakendatud eraldi ilmastikukindlalt.

4.3 Põrandad ja vahelaed

Vahelagi:
 • Ferm 145 mm
 • Kivivill UNS 37 (IL) 300mm
 • Ehituskile/paber
 • Laeroov 20x45 mm, c/c 400
 • Standard kipsplaat 13mm, 2*
Esimese korruse põrand on betoonist ja kaetakse vastavalt ruumile sobiva põrandakattematerjaliga.

4.4 Katus

Katus on projekteeritud viilkatusena kaldega 21,8°.
Katuslae konstruktsioon:
 • Katusekivi
 • Katusekivi roov 50x50mm (immutatud materjalist)
 • Distantsliist 20x45 mm
 • Aluskate
 • Ogaplaatfermid

4.5 Aknad ja välisuksed

Hoone aknad-uksed on projekteeritud puitraamidega saksa tüüpi sissepoole avnemisega.

5.Vesivarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus lahendatakse kohaliku trassi baasil, mis saab alguse puurkaevust. Kanalisatsioon juhitakse läbi krundil oleva biopuhasti ja sealt suunatakse puhastatud vesi kohalikku kanalisatsioonitrassi, mis suubub jõkke.

6.Küte, ventilatsioon ja elektrivarustus

Hoonet hakatakse kütma elektri ja kamina abil. Eluruumides on soovituslik temperatuur +20…+22 C suhtelise õhuniiskuse 40…60 % juures.
Elamu ventilatsioon lahendatakse loomuliku sissepuhke ja mehhaanilise väljatõmbega. Saunas on elektrikeris.

7.Välisviimistlus

Käesolevas projektis on esitletud viilkatusega traditsioonilist ja moodsat stiili ühendav väikemaja. Välisviimistluses kasutatakse rohekates toonides vertikaallaudist ja horisontaallaudist UYV. Katus kaetakse halli katusekiviga. Akende ja uste ääreliistud, katusealune ja hoone nurgaliistud on valged. Sokkel kaetakse halli mineriitplaadiga. Klassikalise elementmaja välisseina ristlõige. Joonis on illustratiivne!