Soojapidavus

Tihti seatakse kahtluse alla palkmaja soojapidavus. On üsna laialt levinud arvamus, et palkmajas on talvel liiga külm ning küttekulud liiga kõrged.

Majade soojapidavuse määravad seinad, katus, põrand, aknad ja uksed. Seinte osakaal kogu maja soojakadudest moodustab keskmisel majal ligikaudu 25%. See näitab, et peale seinte mängib maja soojapidavuse juures väga olulist rolli kuidas on soojustatud katus ja põrand ning millise kvaliteediga aknaid ja uksi kasutatakse.


Massiivse liimpalkseina soojapidavus vastab tänapäeval kehtivatele ehitusnormidele juhul, kui täiendavalt soojustada teised majaosad.

Selle tarbeks teostatakse soojakadude- ning kompensatsiooniarvutus, mis näitab, millisel määral soojustada teised majaosad saavutamaks kogu majas normidekohane soojapidavus ehk soojajuhtivuse tegur U väärtus 0,25 W/m2K.

PEURA ehitab aastaringseks elamiseks kavandatavad elumajad liimpalgist mõõtudega 182x195mm ning 202x220mm. Tuuletõkkena paigaldatakse seina püstitamise käigus palkide vahele tihendid ning ristnurkadesse soojusisolatsiooniks mineraalvilla ribad.

Katuslaele paigaldatakse soojusisolatsioonina puistevilla vähemalt 300 mm.

Avatäidetel kasutatakse kahe või kolmekordse klaaspaketiga täispuidust aknaid. PEURA poolt kasutatavate akende klaaspakett on täidetud argoongaasiga, mis on eriti hea soojaisolaator.

Sellise täiendava soojustamise korral ei vaja massiivne liimpalgist sein enam lisasoojustust villa ning tuuletõkkeplaatide näol. Säilib looduslik materjal meie  elukeskkonnas ja toimib loomulik niiskuseregulatsioon, mida võib pidada palkmaja põhiideeks ning eeliseks.