Tartu Arhitektuuribüroo

Tartu Arhitektuuribüroo

Tartu Arhitektuuribüroo järjepidevus sai alguse 1945. aastal, mil tollaegne linnaarhitekt Arnold Matteus moodustas Tartu Linnavalitsuse juurde arhitektuuribüroo linna territooriumil olevate hoonete ja rajatiste projekteerimiseks ning planeeringute koostamiseks. 1997. aastal reorganiseeriti Tartu Arhitektuuribüroo osaühinguks ning 1998. aastal erastati büroo OÜ Minnoli poolt. 2009.a. registreeriti Tartu Arhitektuuribüroo kaubamärgina. Alates 01.09.2009.a. kuulub Tartu Arhitektuuribüroo kaubamärgi kasutusõigus Minnoli OÜ-le.
Pikaajaline töökogemus on andnud büroole rohke pagasi erinevates ehitusega seotud valdkondades. Põhilisteks tegevusaladeks on olnud arhitektuurne projekteerimine, linnaplaneering, hoonestus- ja haljastusprojektid, ehitusdokumentatsioonide koostamine, arhitektuuri- ja ehitusalased konsultatsioonid, ehitusjärelvalve ning ehitaja valiku konkursside korraldamine, sh ka eelarvelised riigihanked. Praegusel ajal omab firma järgmisi tegevuslitsentse:

EEP001313, 26.03.2008 - arhitektuurne projekteerimine
EPE000530, 30.09.2009 - ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
EEO002032, 30.09.2009 - omanikujärelevalve
TEL001329, 14.10.2009 - elektriosade projekteerimine
EEJ002162, 16.12.2009 - ehitusjuhtimine

Kõrgekvaliteedilist teostust võimaldavad nii kaasaegsed võimalused kasutatava projekteerimis- ja joonestustarkvara näol, kui ka kvalifitseeritud personal.

Tartu Arhitektuuribüroo on üks Eesti esimesi arhitektuuribüroosid, mis omandas ametliku ArchiCADi kasutuslitsentsi juba aastal 1995. Praegune, kasutuses olev versioon, on ArchiCAD 15.0. Lisaks kasutatakse projekteerimistarkvarasid AutoCAD LT ja AutoCAD 2009 Architectural Desktop ning Revit Structure. Vanemarhitekt visualiseerib programmiga Artlantis Studio ja arhitekt-planeerija programmiga Civil 3D.

Peaarhitekt on Roman Smuškin, kes on tuntud kui mitmete Tartu suurobjektide autor. Büroo igapäevategevust juhib laialdase projektijuhtimise kogemusega Urmas Makrjakov, kes on olnud firmaga seotud juba 90-ndatest aastatest.

Vaata lisaks